Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach

99-340 Krośniewice;        ul. Łęczycka 17
 
________________________________________________

Typy szkół:

Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach

________________________________________________

       numer tel/fax: sekretariat szkoły (24) 252-30-89
       adres e-mail: zs1krosniewice@gmail.com
________________________________________________

      NIP 775-264-44-13            REGON 101453226

__________________________________________________________________

adresy stron www:

Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach: http://gimkace.info/

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach: http://lokrosniewice.pl/odpowiada: Waldemar Pietrzak

wytworzył: Katarzyna Miziołek

wprowadził: administrator

data: 17-09-2012

data: 17-09-2012

data: 17-09-2012Rejestr zmian strony